Zapalenie opon mózgowych jako powikłanie po chorobie zakaźnej

Zapalenie opon mózgowych występuje w wyniku przeniknięcia patogenów chorobotwórczych do płynu mózgowo-rdzeniowego. Drobnoustroje mogą przedostać się do mózgu, np. z krwią lub w trakcie urazu mechanicznego, jak: złamania czaszki. Wirusowe zapalenie opon mózgowych może być powikłaniem po chorobie zakaźnej, np. ospie. (więcej…)

Read more