W jakim celu dokonuje się badania kariotypu?

Kariotyp to coś, co posiada każdy człowiek. Według definicji medycznej jest to kompletny zestaw chromosomów, znajdujący się niemal w każdej komórce ludzkiego organizmu, poza komórkami płciowymi. Kariotyp poddawany jest badaniom genetycznym, które pozwalają na ocenę chromosomów i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w ich liczbie lub kształcie, co może dać odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest u […]

Read more